Monthly Archives: febrero 2011

Un proxecto de investigación que mellora o método de Sherlock Holmes

González foi asasinado na súa casa cun revolver que pertencía a Pérez. Pérez necesitaba diñeiro para saldar débedas. Pérez odiaba a González dende facía tempo. Pérez era amante da muller de González, única beneficiaria do seguro de vida do marido. Dúas testemuñas fidedignas viron a Pérez saír da casa de González dez minutos despois da hora estimada do seu deceso. As pegadas dixitais de Pérez foron atopadas na arma empregada para asasinar a González. A muller de González recoñeceu que tiña conspirado con Pérez para asasinar ao seu marido. Cal é o veredicto?

Nunha primeira lectura ás premisas sentenciaríamos que Pérez asasinou a González. Sen embargo, esta conclusión non é unha certeza deducida, non temos garantida a verdade, estamos dando en realidade “un salto á mellor explicación posible”. Este proceso de interpretación, habitual na vida cotiá, adquire especial importancia polas súas repercusións no caso de xuíces e xurados populares. Para contribuír a que as súas sentenzas teñan a maior forza e criterio posible, un grupo de profesores de Filosofía do Dereito traballan desde xaneiro no proxecto de investigación Razoamento abdutivo e argumentación xudicial, liderado por Pablo Raúl Boronino, docente da Facultade de Dereito de Ourense, e financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación.

“Os argumentos abdutivos son moi comúns nas novelas policiais, sobre todo naquelas nas que un detective, como por exemplo Sherlock Holmes, descobre como se cometeu un crime e ao seu culpable, ás veces incluso sen moverse do seu despacho” explica o profesor Boronino. Na práctica xurídica a abdución soe empregarse tanto para guiar a investigación xudicial como para fundamentar os seus resultados, ao avaliar as probas e interpretar as normas.

Dada a importancia destas inferencias, sinala o profesor Boronino, o seu proxecto de investigación proponse “determinar un método e uns criterios que nos permitan clasificar as abducións e identificar cando estamos diante dunha boa abdución e en que medida”. O desenvolvemento desta metodoloxía permitiría aos xuíces ditar sentenza empregando os argumentos máis fortes, as abducións que se mostren máis sólidas en base a criterios establecidos. Para facelo, o proxecto toma como referencia o campo da dedución, onde é posible comprobar, grazas ao desenvolvemento da lóxica, se unha dedución é correcta. Así, explica Boronino, ante as premisas todos os homes son mortais e Sócrates é un home ninguén poñe en dúbida a dedución de que Sócrates é mortal. Un certeza moi desexada para o campo xudicial á que este proxecto quere contribuír a achegarse.

Ademais de Boronino, no proxecto participan os profesores Guillermo Suárez, da Universidade de Vigo; Joaquín Rodríguez, Sonia Rodríguez e Manuel Segura, da Universidade de Santiago; Antonio Piña, da Universidade de Vigo e xuíz decano de Ourense; Juan Antonio García, da Universidad de León, e varios profesores de Arxentina e Reino Unido. Esta semana realizaron en Ourense o seu primeiro encontro co obxectivo de establecer as liñas prioritarias sobre as que traballarán nos próximos tres anos de duración do proxecto.

Durante estes anos, explica Boronino, haberá dúas liñas principais de acción. Por unha banda, realizarán un achegamento teórico á abdución desde o campo da lóxica, para afondar na clasificación dos argumentos. Por outra, realizarán unha reconstrución de argumentos de sentencias de casos reais. Antonio Piña, como xuíz decano de Ourense, será o encargado de supervisar unha compilación de textos xurídicos que lle permitirá ao grupo analizar os razoamentos xurídicos, a súa aplicación por parte dos xuíces e avaliar a súa aplicación. Dos froitos desta aproximación teórica e práctica, os investigadores agardan contribuír a que cando un xuíz dite sentencia o faga cos argumentos máis sólidos e racionais posibles.

Rosa Tedín – DUVI

Encuentro Nacional de Investigadores Razonamiento Jurídico y Administración de Justicia

El coloquio – dialogo, celebrado en el marco del Encuentro         Racionamiento Jurídico y Administración de Justicia, se desarrolló sobre el examen de las resoluciones judiciales que os anexo en esta entrada. A través de dichas resoluciones se pretendió aproximar los grandes conceptos que centran la relación entre la Argumentación Jurídica y la Administración de Justicia, girando el debate, especialmente, sobre la posición del Juez ante la ley en su tarea de aplicación de la misma.

Recientemente la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, en un Auto, ampliamente recogido por los medios de comunicación, resolvía en relación a la adjudicación en subasta de un bien inmueble que garantizaba una hipoteca, impidiendo proseguir la ejecución hipotecaria por la cantidad no satisfecha. Esta resolución, con los multiples posicionamientos doctrinales posteriores en su mayoría críticos con la misma, ha abierto de nuevo el debate acerca de los limites de la actuación judicial en la aplicación de la norma. Enfrentando con  ello los posicionamientos clásicos de respeto y actuación dentro del marco normativo, y de aquellos otros que atribuyen al Juez una función aplicadora del derecho que excede del mero corsé normativo, buscando un criterio de justicia material que sobrepasa las limitaciones normativas.

A esta resolución le han seguido pronunciamiento judiciales en sentido diverso, así en fechas inmediatas la Sección Primera de la misma Audiencia, resolviendo un caso semejante, admitía el derecho del acreedor a continuar la ejecución hasta obtener la satisfacción integra. No han faltado resoluciones judiciales en la misma linea, como la sostenida por  la Audiencia de Barcelona  incrementando el elenco argumental, y sobre todo con la posterior cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por un Juez de Sabadell, al entender que las ejecuciones hipotecarias generan exclusión social. En su toma de posesión como Presidente de la Audiencia de Lugo, el magistrado Varela Agrelo efectuaba un posicionamiento favorable a estas resoluciones, indicando que acercaban la justicia a los problemas del ciudadano, y que con ello servirian para motivar cambios legislativos. Atribuyendo a los jueces al importante función de incidir en la dinamización del derecho.

Esta linea argumental explicitada por el Presidente de la Audiencia de Lugo, y en gran medida reflejada en las resoluciones que comentamos, pone de nuevo sobre la mesa la determinación de los limites de la actuación judicial en su función de aplicar el derecho ¿debe ajustarse el juez a la norma que aplica, dentro de los limites que esta estable? o por el contrario ¿Corresponde al juez esta función dinamizadora del derecho, de acercamiento a la problematica social, a la actualidad diaria?

Auto Navarra Hipoteca

Sentencia Audiencia Valencia Cura Angel

Sentencia Sevilla Derecho Honor